HtmlRender

$offer = []; # params to smarty file
$source = $class->htmlrender->loadHTML("offers.print.tpl")->compile($offer);

# html olarak çıktı verir
echo $source->getHTML();

#pdf binary çıktı verir
echo $source->getPDF();
header("Content-type: application/pdf");
header("Content-Disposition: inline; filename=filename.pdf");

loadHTML

loadHtml($param = "", $append = false) param => "offers.print.tpl", "/var/html/render.tpl", "http://....." append => peşpeşe içerik ekleme. header+index+footer gibi

loadStyle

loadStyle($param = "", $append = false) param => "stle.less", "/var/html/style.css", "http://.....css" append => peşpeşe içerik ekleme. colors+content+footer gibi